centralny system planowania - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
system, w którym odgórnie, zgodnie z założeniami państwa, układany jest plan gospodarczy, na najbliższych kilka lat. Plan ten zawiera wskaźniki, które dotyczą wzrostu gospodarczego, wyprodukowanych dóbr, ich ilości i odbiorców. Wykluczał istnienie prywatnej działalności przedsiębiorczej. System ten popularny był podczas wojen, a także w państwach o modelu socjalistycznym, do których w latach 1945-1989 należała Polska. System centralnego planowania gospodarczego jest w praktyce nieefektywny i prowadzi do gospodarki niedoboru.