Perun - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
w mitologii słowiańskiej bóg burzy, piorunów, błyskawic, przypuszczalnie, że także nieba i ziemi. Za czasów Włodzimierza Wielkiego (księcia kijowskiego z lat 980-1015) uznane za urzędowe bóstwo na Rusi Kijowskiej. Po chrzcie pewne jego cechy przypisano św. Eliaszowi. Istnienie kultu Peruna w innych krajach słowiańskich jest dyskusyjne.