organizacja „Nie” - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
organizacja założona wiosną 1944 roku, której głównym celem była kontynuacja walki po zajęciu polskich terenów przez Armię Czerwoną. Miała kontynuować działania Armii Krajowej. Na jej czele stali August Emil Fieldorf, Leopold Okulicki i Jan Rzepecki. Początkowo powstawała na terenach Kresów Wschodnich i działała w ścisłej konspiracji. W wyniku realizacji planu "Burza" organizacja została zaburzona. Po rozwiązaniu AK (19 stycznia 1945) jej jednostki podjęły działalność propagandową i wywiadowczą. W wyniku dekonspiracji przez nowe władze w maju 1945 roku generał Władysław Anders rozwiązał organizację. Na jej miejscu powstała Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj