Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
inaczej: Wolność i Niezawisłość, WiN, Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji Wolność i Niezawisłość. Antykomunistyczna organizacja cywilna, założona 2 września 1945 w Warszawie przy wykorzystaniu struktur organizacyjnych rozwiązanej w sierpniu 1945 Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. WiN dążyła do realizacji swego programu drogą walki politycznej, przez zwycięstwo sił demokratycznych w wolnych wyborach, dopuszczając jednak możliwość zbrojnej samoobrony.

Organizacja dopominała się o opuszczenie Polski przez wojska i tajne służby Związku Radzieckiego, zaprzestanie prześladowań politycznych, utworzenie jednej polskiej armii z wojsk walczących na Zachodzie i Wschodzie, prowadzenia niezależnej polityki zagranicznej, przeprowadzenia w pełni wolnych wyborów. W związku z licznymi aresztowaniami członków WiN-u władze organizacji często się zmieniały. Ostatecznie WiN przestał istnieć na początku lat pięćdziesiątych w skutek rozbicia jej przez Urząd Bezpieczeństwa.