Szare Szeregi - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
kryptonim Związku Harcerstwa Polskiego, które 27 września 1939 roku zdecydowało się przejść do konspiracji. Organizacja kontynuowała swoje idee w warunkach okupacji. Kształtowała postawę moralną i patriotyczną wśród młodzieży, pragnąc zaszczepić najważniejsze wartości. Młodzież brała udział w czynnej i biernej walce przeciwko okupantowi. Najstarsi podejmowali się walki zbrojnej. Szare Szeregi weszły w skład Polski Podziemnej i współpracowały zarówno z Delegaturą Rządu na Kraj, jak i Siłami Zbrojnymi w Kraju (SZP, ZWZ i następnie AK). Młodzież należąca do ZHP samodzielnie odbudowywała przedwojenne struktury w ramach działalności konspiracyjnej.