bitwa o Monte Cassino - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
nazwą tą określa się walki sprzymierzonych wojsk alianckich rozegrane 17 stycznia-4 czerwca 1944 roku we Włoszech, które służyły przełamaniu niemieckiej linii umocnień przecinającej Półwysep Apeniński (linia Gustawa i linia Hitlera) i otwarciu drogi na Rzym. W walkach odznaczył się 2 Korpus Polski dowodzony przez Władysława Andersa - w sumie około 46 tysięcy żołnierzy.

Jednym z najbardziej trudnych do zdobycia umocnień w linii Gustawa było wzgórze Monte Cassino z klasztorem na szczycie. Trzykrotne próby przełamania tej linii przez aliantów nie powiodły się. Dopiero atak rozpoczęty 11 maja 1944 roku zakończył się sukcesem dzięki postawie polskich oddziałów. Przełamanie linii Gustawa nastąpiło z chwila zdobycia wzgórza Monte Cassino 18 maja 1944 roku. Ten sukces, a także przełamanie linii Hitlera umożliwiło zajęcie Rzymu 4 czerwca 1944 roku.