bitwa pod Lenino - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
bitwa rozegrana 12-13 października 1943 roku pomiędzy radziecką armią Frontu Zachodniego (w skład której wchodziła 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki dowodzona przez Zygmunta Berlinga) a niemieckim Wehrmachtem broniącym silnie umocnionej pozycji pod wsią Lenino na Białorusi. 1 Dywizja polska zadała nieprzyjacielowi silne obrażenia (opanowanie najsilniejszych punktów oporu, uszczuplenie sił), jednak poniosła duże straty i została wycofana z frontu.