Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
jednostka należąca do Armii Polskiej na Wschodzie, utworzona na podstawie rozkazu z 2 kwietnia 1940 roku wydanego przez naczelne dowództwo polskie. Początkowo formowana była w Syrii. Jej dowództwo objął generał Stanisław Kopański. Początkowo wchodziła w skład armii francuskiej. Po klęsce Francji przedostała się do Palestyny i połączyła z wojskami brytyjskimi. Brała udział w operacjach libijskich, ochraniała linię komunikacyjną, pilnowała włoskich więźniów i prowadziła rozpoznanie wojskowe. W 1941 roku brała udział w tworzeniu fortyfikacji obronnych w Egipcie, a następnie została przerzucona do otoczonego przez nieprzyjaciela Tobruku, gdzie bronili się od 19 sierpnia do 12 grudnia 1941 roku, utrzymując twierdzę. W kolejnych miesiącach wspierała ofensywę brytyjską na sprzymierzone wojska niemiecko-włoskie. W maju 1942 roku włączona do 2 Korpusu Polskiego.