radiostacja powstańcza „Błyskawica” - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W 1943 roku Dowództwo Wojsk Łączności Związku Walki Zbrojnej ZWZ zwróciło się do Antoniego Zębika „Biegłego” z propozycją zbudowania nadajnika pracującego w zakresie fal krótkich. Zbudowany w Częstochowie nadajnik został na przełomie 1943 i 1944 roku przewieziony do Warszawy. 1 sierpnia 1944 roku skrzynie z radiostacją zostały zamoczone, co uniemożliwiło jej uruchomienie.

3 sierpnia udało się uruchomić radiostację „Burza” zainstalowaną w gmachu Poczty Głównej, która nadawała do 26 sierpnia. Do jej zadań należało nadawanie informacji o powstaniu. Radiostację "Błyskawica" udało się uruchomić 8 sierpnia. Szefem programowym Stacji Nadawczej Armii Krajowej „Błyskawica" został Stanisław Zadrożny, pseudonim „Pawlicz”. Nadawane audycje zawierały dzienniki, przeglądy prasy, reportaże wiersze i muzykę. Audycję rozpoczynała i kończyła melodia „Warszawianki". Na falach krótkich nadawano cztery razy dziennie najczęściej po 20 - 30 minut. Ostatni komunikat „Błyskawica” nadała 4 października, po czym została zniszczona.