zbrodnia katyńska - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
najtragiczniejszy los w ZSRR spotkał prawie 15 tysięcy oficerów, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, policjantów i pracowników więziennictwa, których jesienią 1939 roku osadzono w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku po wyłączeniu około 500 osób, wszyscy zostali w pierwszej połowie kwietnia rozstrzelani (jeńcy z Kozielska w Lesie Katyńskim). Tą samą metodą zlikwidowano około 7,3 tysiąca więźniów. W ciągu kilkunastu dni rozstrzelano 21 857 osób.