układ Sikorski-Majski - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
podpisany przez premiera Władysława Sikorskiego i ambasadora sowieckiego w Londynie – Majskiego. Akt ten niwelował sowiecko-niemieckie traktaty o podziale RP z 1939 roku, przywracał stosunki dyplomatyczne, zapewniał o wzajemnej pomocy i poparciu w walce z III Rzeszą. Nie rozstrzygał jednak sprawy granicy polsko-radzieckiej, gdyż władze ZSRR, powołując się na wyniki wyborów do Zgromadzeń Ludowych, broniły przynależności tych ziem do Rosji. Dzięki wspólnym ustaleniom możliwe było rozpoczęcie formowania Armii Polskiej w ZSRR pod dowództwem generała Władysława Andersa.