Żegota - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
nazwa Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom utworzona 27 września 1942 roku przy Delegaturze Rządu RP na Kraj z inicjatywy Zofii Kossak-Szczuckiej, od 4 grudnia 1942 roku – Rada Pomocy Żydom. Kryptonim „Żegota” określał zarówno organizację, jak i referat przy Delegaturze zajmujący się kwestiami żydowskimi oraz wszelkie akcje pomocy Żydom. Organizacja pomagała ludności żydowskiej zarówno w gettach i obozach koncentracyjnych (m.in dostarczanie żywności, organizacja ucieczek), jak i poza nimi (ukrywanie). „ Żegota” zajmowała się także przekazywaniem informacji o eksterminacji Żydów na Zachód.