deportacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny deportare, czyli przenosić - przymusowe przesiedlenie skazanego do odległej, trudno dostępnej miejscowości lub kolonii, połączone z pozbawieniem lub ograniczeniem wolności. Inaczej zesłanie.