sowietyzacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
określenie procesu narzucania przez Związek Radziecki państwom uzależnionym od niego bądź okupowany radzieckiego modelu ustrojowego; połączony z ideologiczną indoktrynacją. Sowietyzacja prowadziła do formowania się szczególnego typu mentalności indywidualnej i zbiorowej (zanik moralności w życiu publicznym, konformizm, oportunizm, postawy roszczeniowe).