nacjonalizacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny natio, czyli naród - inaczej upaństwowienie, przejęcie przez państwo praw własności ziem, prywatnych przedsiębiorstw, a także kapitału na podstawie określonego aktu prawnego. Jego przeciwieństwem jest prywatyzacja.