kolaboracja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny collaboratio, czyli współpraca. Współpraca z wrogiem, z okupantem kraju lub z władzami, które większość społeczeństwa uznaje za nielegalne lub narzucone. Pojęcie to pojawiło się podczas II wojny światowej i związane było na początku ze współpracą Polaków z niemieckim okupantem.