Rada Główna Opiekuńcza - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
polska organizacja opieki społecznej, utworzona w 1940 roku za zgodą Niemców w celu niesienia pomocy ludności polskiej zamieszkałej na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Jej działalność obejmowała rozdzielanie żywności, odzieży i zasiłków pieniężnych dla potrzebujących, prowadzenie kuchni ludowych, schronisk, zakładów opiekuńczych i domów noclegowych, wysyłkę paczek dla więźniów i jeńców oraz specjalne akcje pomocy.