Korpus Ochrony Pogranicza - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
powołany do życia rozkazem 12 września 1924 roku, a jego pierwszym dowódcą został gen. Henryk Odrowąż – Minkiewicz. Głównym zadaniem formacji było zabezpieczenie Kresów Rzeczypospolitej (granica z ZSRR), na których nieustannie dochodziło do starć, potyczek, a nawet regularnych bitew, pomiędzy polskim wojskiem a zbrojnymi bandami przychodzącymi z drugiej strony pasa granicznego. kop posiadał oddziały piechoty, saperów, kawalerii, żandarmerii, artylerii, a także służbę wywiadowczą. Była to jedyna w pełni bojowa formacja wojskowa w okresie międzywojennym.

W ramach mobilizacji w 1939 roku, na bazie poszczególnych brygad KOP utworzono oddziały wojska, których zadaniem było zasilenie głównych siły skierowanych do obrony kraju. 17 września 1939 roku tylko KOP stał na drodze Armii Czerwonej. Cześć pododdziałów wycofała się , część podjeła nierówną walk. 21 września 1939 roku gen. Orlik - Rckemann zorganizował zgrupowanie KOP w rejonie Woli Kucheckiej, które ma dołączyć do SGO "Polesie" gen. Franciszka Kleeberga. W trakcie marszu dochodzi do walk z Armią Czerwoną. Największe z nich mają miejsce pod Szackiem w dniach 29 - 30 września i 1 października 1939 roku pod Wytycznem. Po tej bitwie gen. Rckemann rozwiązuje zgrupowanie, zwalnia pozostałych przy nim żołnierzy z przysięgi.