dziwna wojna - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
określenie początkowego okresu II wojny światowej trwającego od 1 września 1939 roku do 10 maja 1940 roku. Państwa sprzymierzone z Polską (Francja, Wieka Brytania) po wypowiedzeniu III Rzeszy wojny 3 września 1939 roku nie podjęły żadnych działań zbrojnych, mimo zapisów w układach, dzięki czemu Adolf Hitler mógł swobodnie kontynuować ofensywę przeciw Polsce bez otwierania drugiego frontu. Postawa taka umożliwiła także sprawne zajęcie przez hitlerowców Danii i Norwegii. Dopiero atak na Holandię i Luksemburg, a następnie Belgię i Francję zmusił aliantów do podjęcia działań bojowych, zakończonych jednak zwycięstwem Niemiec.