Deutsche Volksliste - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
niemiecka lista narodowa, na którą w latach 1939-1940 władze III Rzeszy wpisywały na podstawie kryteriów narodowych i rasowych osoby, które wcześniej miały obywatelstwo państw okupowanych przez hitlerowców, przede wszystkich na obszarach włączonych do III Rzeszy (Wielkopolska.Pomorze, Śląsk) Rozporządzenie z marca 1940 roku dzieliło ludność na cztery kategorie. Dwie pierwsze otrzymywały obywatelstwo niemieckie, zaś kolejne dwie tymczasową lub stałą niemiecką przynależność państwową. Do 1944 roku na liście znalazło się około 3 milionów osób wpisanych głównie pod przymusem, z których ponad 200 tysięcy mężczyzn zostało powołanych do niemieckiego wojska. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa wpisanie na listę dawało przywileje, ale było uważane za kolaborację i zwalczane przez organizacje podziemne.