akcja „AB” - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
nazwa akcji pochodzi od niemieckiej nazwy - Ausserordentliche Befriedungsaktion. Zakładała ona eksterminację polskiej inteligencji (pozbycie się ewentualnych przywódców konspiracji, wyniszczenie polskich elit) na terenach Generalnego Gubernatorstwa. Przeprowadzono ją od maja do lipca 1940 roku. W jej wyniku aresztowano około 10 tysięcy osób, z których 3,5 tysiąca zamordowano (m.in. w Palmirach).