scjentyzm - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
oznacza ufność wobec nauki opartej na doświadczeniu, która ma stać się źródłem wiedzy o świecie.