mały traktat wersalski - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
traktat podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Polskę wraz z traktatem wersalskim kończącym I wojnę światową. Akt przede wszystkim gwarantował poszanowanie i obronę praw mniejszości narodowych zamieszkujących Rzeczpospolitą. Dając możliwość członkom mniejszości narodowych odwoływanie się do Ligi Narodów z pominięciem drogi krajowej, stanowił ingerencję w suwerenność państwa-sygnatariusza.
Polska wypowiedziała procedurę odwołania do Ligi Narodów związaną z małym traktatem wersalskim w roku 1934, w związku z wycofaniem się Niemiec i przystąpieniem ZSRR do Ligi Narodów, zachowując gwarancje praw mniejszości określone w traktacie.