remilitaryzacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
powtórne uzbrojenie państwa bądź terytorium, które wcześniej zostało rozbrojone. Przykładem jest zarządzona przez Adolfa Hitlera remilitaryzacja niemieckiej Nadrenii rozpoczęta w 1936 roku wbrew postanowieniom traktatu wersalskiego.