deficyt - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
niedobór przychodów w porównaniu z rozchodami. Jego wyrównanie następuje przez wykorzystanie nadwyżek okresów poprzednich (rezerw, oszczędności) lub powstanie (powiększenie) długu, co prowadzi do tego, że państwo nie pokrywa swoich wydatków z własnych wpływów.