arbitraż - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łacińskiego arbitrarium, czyli sąd polubowny. Polubowne, pozasądowe rozstrzyganie sporów. Polega na rozstrzyganiu spraw (głównie gospodarczych) przez specjalnie do tego powołane osoby (arbitrów) i według szczególnych zasad proceduralnych i materialnych.