rewizjonizm - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. kierunek ideologiczno-polityczny w międzynarodowym ruchu robotniczym, powstały w końcu XIX w. w Niemczech, negujący podstawowe założenia marksizmu.

2. nurt polityczny dążący do zmiany obowiązujących traktatów i umów międzynarodowych. Po I wojnie światowej rozwijał się głównie w Niemczech, które wysuwały roszczenia terytorialne m.in. wobec Polski.
Po II wojnie światowej widoczny w RFN, zwłaszcza w organizacjach ziomkostw, sprzeciwiających się prawnemu uznaniu polskiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.

3. w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej rewizjonistami nazywano frakcję w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która po 1956 domagała się liberalizacji systemu politycznego i odnowy wewnątrz partii komunistycznej.