obóz w Berezie Kartuskiej - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej w 1934 roku w białoruskiej miejscowości Bereza Kartuska utworzono obóz odosobnienia, gdzie zamykano przeciwników sanacji bez wcześniejszego wyroku sądowego. Obok członków Stronnictwa Narodowego przetrzymywani byli tam komuniści, przedstawiciele legalnej opozycji, członkowie mniejszości narodowych, a także osoby winne finansowych przestępstw. Jednorazowa liczba więźniów wynosiła od 200-350 osób. Obóz słynął z surowej dyscypliny, która miała służyć załamaniu psychicznemu więźniów i odciągnięcia ich od antyrządowej działalności.