cechy rzemieślnicze - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
skupiały mistrzów jednej specjalności, najczęściej prowadzone w formie bractw umożliwiających wspólny udział w kościelnych uroczystościach. Zapewniały zabezpieczenie wdowom po swych chłonkach oraz osobom w podeszłym wieku. Organizowały naukę rzemiosła dla młodych, przeprowadzały egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, kontrolowały jakość wyrobów, miały także określone obowiązki militarne i świadczenia podatkowe.