próg wyborczy - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
inaczej klauzula zaporowa - minimalny procent poparcia wyborców uprawniający dany komitet wyborczy do uczestniczenia w rozdziale mandatów w przyszłym parlamencie.