interpelacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
oficjalne wystąpienie posła w parlamencie, stawiające zazwyczaj zarzut dotyczący polityki i działań rządu lub organów podległych rządowi. Zwykle stawiane jest w formie pytanie. Rząd ma obowiązek w określonym czasie odpowiedzieć na interpelację.