rewizja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny revisio, czyli ponowne widzenie. Sprawdzenie, badanie; ponowne zbadanie, rozpatrywanie (teorii, stanu jakiejś nauki, poglądów); zaskarżenie, zmiana albo uchylenie orzeczenia sąd lub właściwe władze; przeszukiwanie przez organa śledcze lub celne.