proces brzeski - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
proces sądowy rozpoczęty przez sanację 26 października 1931 roku przeciwko działaczom z opozycyjnego bloku politycznego tzw. Centrolewu przed Sądem Okręgowym w Warszawie, gdzie ostatecznie oskarżono pięciu ludowców i sześciu socjalistów, a pozostałe sprawy umorzono.

Oskarżeni to: Herman Lieberaman (PPS), Norbert Barlicki (PPS), Stanisław Duboisa (PPS), Mieczysław Mastek (PPS), Adam Pragier (PPS,), Adam Ciołkosz (PPS), Wincenty Witos (PSL „Piast”), Władysław Kiernik (PSL „Piast”), Kazimierz Bagiński (PSL „Wyzwolenie”), Józef Putek (PSL „Wyzwolenie”) i Adolf Sawicki (SCh).

13 stycznia 1932 r. zapadły wyroki od 3 do 1,5 roku pozbawienia wolności, dla niektórych dodatkowo kary grzywny. Przez kolejne dwa lata odbywały się procesy przed Sądem Apelacyjnym, a później rozprawa kasacyjna przed Sądem Najwyższym. W konsekwencji utrzymano jednak wyrok pierwszej instancji.


Norbert Barlicki, Adam Ciołkosz, Stanisław Dubois, Mieczysław Mastek i Józef Putek podporządkowali się orzeczeniu sądu i zgłosili się do odbycia kary. Pozostali – Wincenty Witos, Adam Pragier, Władysław Kiernik, Kazimierz Bagiński i Herman Lieberman udali się na emigrację. Rozesłano za skazanymi listy gończe. .