Centrolew - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
sojusz opozycyjnych partii lewicowych i centrowych do zwalczania „dyktatury” Piłsudskiego. Należało do niego 6 stronnictw: PSL „Wyzwolenie”, PSL „Piast”, Stronnictwo Chłopskie, PPS, Narodowa Partia Robotnicza, Chadecja. Centrolew 14 X 1929 roku przegłosowuje votum nieufności dla rządu. Ponowne votum zostaje przyjęte 5 grudnia 1929 roku, co kończy się dymisją rządu Świtalskiego i żądaniami zmian w konstytucji na drodze legalnej.

23 czerwca 1930 roku w Krakowie Centrolew organizuje Kongres Obrony Prawa i Wolności Ludu, który zapowiada otwartą walkę z sanacją w celu przywrócenia parlamentaryzmu. 29 sierpnia 1930 roku dochodzi do rozwiązania Sejmu i Senatu i rozpisania nowych wyborów. W dniach 9-10 września 1930 roku część członków Centrolewu, a także mniejszości narodowych zostaje aresztowana (bez nakazów sądowych). W kwietniu 1934 roku PPS zrywa porozumienie Centrolewu.