wotum nieufności - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
podjęta w głosowaniu uchwała parlamentu w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych, wyrażająca brak zaufania do działalności ministra lub całego rządu, która prowadzi do ich dymisji. Jest to instrument egzekwowania politycznej odpowiedzialności ministra bądź rządu.