autorytaryzm - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
z łaciny auctoritas, czyli powaga, wpływ, niedemokratyczny system rządów, w którym władza jest sprawowana przez armię, aparat biurokratyczny lub partię, zwykle po dokonanym zamachu stanu. System autorytarnego sprawowania władzy nazywany bywa rządami silnej ręki. Decyzje polityczne nie są wówczas podejmowane przez sejm i nie podlegają społecznej kontroli, choć wiele spraw (ekonomicznych, społecznych, religijnych, kulturalnych) jest pozostawionych w gestii społeczeństwa.

Autorytarny to oparty na bezwzględnym posłuszeństwie, nadużywający władzy; autorytatywny.