parcelacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
podział wielkich majątków szlacheckich bądź ziemiańskich na mniejsze części sprzedawane chłopom.