inflacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
długotrwały wzrost średniego poziomu cen w gospodarce. Także długotrwały proces obniżania się wartości pieniądza w gospodarce.