interwencjonizm państwowy - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
sposób prowadzenia polityki państwowej polegający na zwiększeniu wpływu państwa w kwestie gospodarcze. Politykę tę rozpoczął Wielki Kryzys lat trzydziestych, kiedy zaczęto odchodzić od stosowania liberalnej polityki gospodarczej. Teoretyczne podstawy interwencjonizmu stworzył brytyjski ekonomista John Maynard Keynes.