konkordat - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
dwustronna umowa międzynarodowa zawierana między Watykanem a konkretnym państwem. W zależności od pozycji Kościoła katolickiego w danym kraju zawiera różne zapisy. Mogą one dotyczyć kwestii nauczania religii w szkołach, zawierania małżeństw, regulacji dotyczących własności i wszelakich innych stosunków między władzą kościelną a państwową.