Front Morges - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
porozumienie polityków mających centrowe poglądy zawarte w Szwajcarii 17 lutego 1936 roku. W spotkaniu brali m.in. udział: Władysław Sikorski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos i Józef Haller. Na celu porozumienie miało konsolidacje stronnictw centrowych w celu zapobieżenia autorytarnym zapędom rządów sanacyjnych. Front nawoływał do narodowego zjednoczenia, przestrzegał przed tendencjami faszystowskimi, wskazywał zagrożenie ze strony Niemiec, nawoływał do zacieśnienia współpracy z Francją, Rumunią i Czechosłowacją. Postulował amnestię polityczną i demokratyzację życia politycznego. Idee te zbliżyły chadecję do Narodowej Partii Robotniczej, z której częścią członków utworzyła w 1937 roku Stronnictwo Pracy.