pakt lanckoroński - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
układ zawarty 17 maja 1923 roku pomiędzy partiami: Związkiem Ludowo-Narodowym, Chrześcijańską Demokracją, a Polskim Stronnictwem Ludowym "Piast". Doprowadził do przejęcia władzy przez ugrupowania prawicowe - koalicję Chjeno-Piasta. Pierwszym rządem powstałym w oparciu o pakt był rząd Wincentego Witosa powołany 28 maja 1923 roku. Pakt lanckoroński zakładał współpracę w takich kwestiach, jak: przeprowadzenie reformy rolnej, podpisanie konkordatu z Watykanem, utrzymanie narodowego charakteru państwa.