bitwa nad Niemnem - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
bitwa rozegrana w dniach 23-27 września 1920 roku między Wojskiem Polskim a oddziałami bolszewickiego Frontu Zachodniego, które usiłowały się odbudować po klęsce w bitwie Warszawskiej. Polskimi siłami dowodził Józef Piłsudski (2. i 4. armia), zaś rosyjskimi Michaił Tuchaczewski. Polakom udało się udało się zdobyć Wołkowysk, Grodno, a następnie sforsować Niemen (25-26 września). Sowieci ponieśli duże straty, jednak udało im się uniknąć okrążenia i przebić na wschód. Do 18 października Wojsko Polskie dotarło do Mińska zajmując znaczne tereny Kresów, co przesądziło o kształcie granicy wschodniej wyznaczonej w traktacie ryskim.