pas buforowy - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
określony obszar terytorium oddzielający od siebie z określonych powodów sąsiadujące tereny. Celem stworzenia obszaru buforowego może być zapobieżenie potencjalnemu konfliktowi zbrojnemu. W takich przypadkach pas buforowy mogą stanowić państwa buforowe, zwykle mniejsze i słabsze, oddzielające państwa silniejsze.

Po I wojnie światowej państwa Europy Środkowej stanowiły pas buforowy oddzielający bolszewicką Rosję od Zachodu. Z kolei koncepcja Józefa Piłsudskiego zakładała utworzenie pasa buforowego na wschodzie Rzeczpospolitej (z państw takich jak Litwa, Białoruś, Ukraina), co miało oddzielić Polskę od Rosji.