encyklika „Rerum novarum” - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
encyklika wydana przez papieża Leona XIII 15 maja 1891. Stała się symbolem nowej obecności Kościoła na polu społecznym. Encyklika była reakcją Kościoła Rzymskiego na rosnące wpływy ruchów socjalistycznych i komunistycznych wśród katolickich robotników. Papież pisał, iż własność prywatna najbardziej odpowiada osobowej naturze człowieka. Tytułem do własności miała być praca. Inne wskazania encykliki dotyczyły sprawiedliwej płacy robotnika, która sprzyjać będzie samej produkcji. Zadaniem państwa jest ochrona przedsiębiorców, także przed strajkiem, ale i arbitraż w strajku, nadto tworzenie ustawodawstwa pracy, zagwarantowanie wypoczynku świątecznego, limitowanie bądź zakaz pracy kobiet i dzieci, tworzenie ubezpieczeń itd..