orlęta lwowskie - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
nazwa określająca dzieci i młodzież z Lwowa, która uczestniczyła w bohaterskiej obronie miasta przed nacjonalistami ukraińskimi w okresie 1-23 listopada 1918. Ogółem zginęło 439 orląt lwowskich. Nazwy tej używano także w odniesieniu do młodzieży uczestniczącej w wojnie polsko-bolszewickiej. Cmentarz orląt lwowskich został zdewastowany przez Ukraińców po II wojnie światowej. Obecnie został odnowiony.