Legion Puławski - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
(I Legion Polski, 739 Nowoaleksandryjska Drużyna) po wybuchu pierwszej wojny światowej z inicjatywy Romana Dmowskiegoi poparciu środowisk rosyjskich zaczęły formować się polskie oddziały ochotnicze, które wcielone zostały do korpusów rosyjskich i brały czynny udział w walce przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom. Oddział sformowany w grudniu 1914 roku Puławach przyjął nazwę Legionu Puławskiego. Tworzył on I kompanię, na czele której stanął kapitan Aleksander Maciejowski.

Dowódcą I Legionu Puławskiego 17 stycznia 1915 roku został mianowany ppłk. Antoni Reutt. Podjęto rówież decyzję o sformowaniu drugiego legionu w Lublinie. Stanowisko władz rosyjskich, nie było zbyt przychylne formowaniu legionów, przez co przechodziły one różne fazy organizacyjne. W bitwach tych Legion Puławski poniósł ogromne straty. Został zlikwidowany w październiku 1915 roku, a część legionistów została wcielona do Brygady Strzelców Polskich.