Organizacja Spiskowo-Bojowa PPS - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
5 lutego 1905 władze Polskiej Partii Socjalistycznej powołały Organizację Spiskowo-Bojową PPS. Organizacja podzielona była na dziesiątk, Dziewięć bezpośrednio podlegało wydziałowi, a na ich czele stali starszy oraz dowódca mianowany przez Wydział. W ciągu 1905, komitety PPS utworzyły około 90 lokalnych kół bojowych dziesiątek. 15 października 1905 Organizacja Spiskowo-Bojowa PPS została przekształcona w Organizację Bojową PPS (zwaną również Centralną Bojówką).