Komitet Narodowy Polski - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
KNP w Paryżu, organizacja polityczna utworzona 15 sierpnia 1917 roku w stolicy Francji przez grupę osób związanych z ruchem prawicowym, które wierzyły, że zwycięstwo państw koalicji (ententy) umożliwi Polsce odzyskanie niepodległości. Rościła sobie prawo do reprezentowania państwa polskiego wobec krajów koalicji. Uznana przez rządy Francji, Wielkiej Brytanii, USA i Włoch za oficjalna reprezentację Polski. Organizacja opiekowała się Polakami przebywającymi na emigracji w państwach koalicji, a także zorganizowała i nadzorowała Armię Polską we Francji. Do jej czołowych przedstawicieli należeli: Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Józef Haller. Wywierała ona znaczący wpływ na ugrupowania narodowe na ziemiach polskich (przede wszystkim w zaborze pruskim). Po zawarciu kompromisu z Piłsudskim i utworzenia rządu Paderewskiego 16 stycznia 1919 roku do KNP weszli członkowie władz krajowych. Po ustaleniu składu delegacji polskiej na konferencję pokojową KNP podjął decyzję o swej likwidacji.