impas - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
inaczej zastój, brak porozumienia w rozmowach - głównie dyplomatycznych - spowodowany tym, że żadna ze stron nie godzi się na ustępstwa.